Maatjes

  • Eigenlijk begin je met vertrouwen op te bouwen
    Na verloop van tijd kreeg mijn hulpvrager weer overzicht in de financiën. We kregen de vaste lasten naar beneden, waardoor er een beetje ruimte kwam. Mijn hulpvrager kreeg steeds meer interesse en vroeg zich steeds meer af: “Wat geef ik uit en wat heb ik te besteden?”.
  • Wat doet een Maatje?
    We stelden deze vraag aan één van onze Maatjes, Yvonne: “Als SchuldHulpMaatje breng je samen met de hulpvrager overzicht in de inkomsten, uitgaven en de onbetaalde rekeningen.”
  • Soms is een luisterend oor al genoeg
    Harry begon twee jaar geleden als Maatje. Het is belangrijk dat mensen begrijpen dat ik niet hun problemen overneem. Ze zullen zelf aan de slag moeten om die op te lossen, maar ik help ze daarbij. En ik probeer hen zelf te laten ontdekken waar het niet goed is gegaan. Dan overkomt je dat geen tweede keer.