Over ons

Oost-Groningen

De regio Oost-Groningen kent al lange tijd problemen als gevolg van geografisch isolement en sociale, economische en onderwijsachterstanden. Dit raakt volwassenen én jongeren. Gemeenten in de regio geven aan dat er relatief veel inwoners zijn die, vanwege complexe leefsituaties, problemen hebben. De problemen zijn vaak vicieus en gaan van generatie op generatie. Er is gebrek aan passend werk. Er is armoede.

Hulpvragers van SchuldHulpMaatje Oldambt hebben (dreigende) problematische schulden. Door moeilijke omstandigheden of onvermogen. Hun situatie wordt nog moeilijker door ingewikkelde wetten en regels, onbekendheid met voorzieningen en problemen met maatschappelijke instellingen. Veel cliënten lijden zo onder hun zorgen dat zij het moeilijk vinden om nog volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Een Maatje van SchuldHulpMaatje motiveert een cliënt voor langere tijd, begeleidt, brengt vertrouwen en geeft persoonlijke aandacht. Hij of zij helpt bij het herstellen van het vertrouwen in de hulpverlening en, misschien nog wel belangrijker, de kans op een betere toekomst.

Er zijn een groot aantal vrijwillige Maatjes getraind die actief hulpvragers begeleiden.

Het verhaal van SchuldHulpMaatje Oldambt

SchuldHulpMaatje Oldambt is door samenwerkende kerken in Oldambt geïnitieerd en eind 2018 van start gegaan. Financiële ondersteuning komt van de kerken, diverse fondsen en de gemeente Oldambt. Het project is in korte tijd uitgegroeid tot een goed functionerende partner in de vrijwillige schuldhulpverlening in Oldambt. Er zijn inmiddels een groot aantal vrijwillige Maatjes getraind die nu actief hulpvragers begeleiden.