Coördinatoren

  • Weer leeg in de kop
    De hulpvrager van coördinator Albert kwam niet op afspraken, was het oneens met vorderingen, pleegde telefonische scheldkanonnades of liep boos weg. Hij moest rondkomen van 50 euro per week en vond dat geen pretje.