Eigenlijk begin je met vertrouwen op te bouwen

Ruim twee jaar geleden kwam er een hulpvraag binnen: “Help, wij weten niet meer hoe wij rond moeten komen!”. Ik was net als Maatje begonnen, het was mijn eerste hulpvraag.

Mijn hulpvrager heeft nu weer overzicht en kan weer rondkomen met zijn geld.

De geldzorgen gaven mijn hulpvrager veel stress. Daarom begonnen we met het op een rij zetten van de vaste lasten en de schulden. En we hebben onderzocht hoe en of we die konden verlagen. Eigenlijk begonnen we met het opbouwen van vertrouwen. Dat lukte gelukkig.

Inzicht

Na verloop van tijd kreeg mijn hulpvrager weer overzicht in de financiën. We kregen de vaste lasten naar beneden, waardoor er een beetje ruimte kwam. Mijn hulpvrager kreeg steeds meer interesse en vroeg zich steeds meer af: “Wat geef ik uit en wat heb ik te besteden?”.

Stilte

Na een tijd van wekelijks contact werd het ineens stil. Afspraken werden afgezegd of ik kwam binnen en mijn hulpvrager was de afspraak vergeten. Ik vroeg mij af: “Wat doe ik niet goed?”. Maar het hoeft natuurlijk helemaal niet aan jezelf te liggen. Gelukkig kreeg ik na ruim een halfjaar weer contact en hebben we nog enkele zaken kunnen regelen. De stress bij mijn hulpvrager was afgenomen en weer volgde er stilte. Waarschijnlijk met de gedachte “Het lukt mij nu zelf wel.”.

Afronden

Na verloop van tijd heb ik voorgesteld om de hulpvraag af te ronden. Dit was nog even een stap te ver voor mijn hulpvrager. We hebben nog een poosje contact gehad, maar het ging zo goed dat toch weer de vraag opkwam om de hulpvraag af te ronden. Mijn hulpvrager heeft nu weer overzicht en kan weer rondkomen met zijn geld. Na goed overleg (en met een positieve beoordeling van mijn hulpvrager over de geboden hulp) hebben we de hulpvraag positief afgesloten. Wel met de aantekening: “Zijn er nog vragen of wil je contact dan wij zijn altijd bereid om je weer te helpen.”.

Wat ik heb geleerd van mijn eerste hulpvraag

Vertrouwen opbouwen, geduld, de hulpvrager heeft de regie, tips geven en niet teleurgesteld zijn wanneer die niet worden opgevolgd. En vooral de blijdschap dat het eindresultaat positief kan worden afgesloten en de hulpvrager weer gelukkig is met zijn leven.

Wisten je ook dat er cijferblindheid, met een moeilijk woord ‘dyscalculie’, bestaat? Hiervoor kan ook hulp gezocht worden bij Het Taalhuis.

SchuldHulpMaatje Ebelien Harkema