SchuldHulpMaatje sluit aan bij hulpactie #nietalleen

Steeds meer mensen worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus (COVID-19). De komende tijd zullen veel mensen onze hulp nodig hebben. SchuldHulpMaatje sluit zich aan bij de landelijke hulpactie #nietalleen. In dit iniatief bundelen kerken en andere christelijke organisaties hun krachten om praktische hulp te bieden.

We roepen al onze SchuldHulpMaatje-locaties, lokale kerken en andere lokale organisaties om zich met een gezamenlijk hulpaanbod aan te melden bij #nietalleen. Aansluiting bij dit initiatief vergroot de zichtbaarheid van deelnemende kerken bij de burgerlijke gemeente en het verbindt kerken en lokale initiatieven onderling. Samen staan we sterk!

Kerken en organisaties werken samen in #nietalleen

Lokaal zijn er veel initiatieven ontstaan van lokale kerken en organisaties om hulp te bieden: boodschappen doen, een praatje maken via een belactie, oppas verzorgen, teveel om op te noemen. Vanuit de overheid wordt er door minister Grapperhaus een beroep gedaan op kerken om de krachten te bundelen. Als kerken en organisaties hebben we netwerken, middelen en gebouwen die zorgvuldig en veilig kunnen worden ingezet. De vraag is hoe we die mogelijkheden op een gecoördineerde manier gebruiken, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen worden geholpen. Daarom is het platform #nietalleen opgericht.

Landelijke kerken als de Protestantse Kerk in Nederland, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken, de Rooms Katholieke kerk en christelijke organisaties als TijdvoorActie, SchuldHulpMaatje, ChristenUnieStichting PresentHipHelpt en de EO werken binnen dit platform nauw samen.

Hoe kun je meedoen aan #nietalleen?

  1. Ga naar www.nietalleen.nl en vul het formulier om hulp te bieden in. Pak de organisatie op in uw eigen woonplaats en zorg met elkaar voor lokale coördinatie via bijvoorbeeld een diaconaal platform. Werk samen met vrijwilligersorganisaties als SchuldHulpMaatje, HipHelpt, JobHulpMaatje, Present, Leger des Heils en noodfondsen. Wanneer er iemand in uw omgeving hulp nodig heeft en zich meldt bij #nietalleen brengen we u met elkaar in contact. Wie hulp nodig heeft, kan dat kenbaar maken via de website www.nietalleen.nl of door te bellen naar 0800-1322.
  2. Deel dit initiatief via je website, via Facebook, Instagram of via Twitter met #nietalleen. Er komen op de website ook een logo en social media posts beschikbaar.
  3. Vraag vrijwilligers of zij voor extra taken beschikbaar zijn. Maatjes van SchuldHulpMaatje kunnen dan bijvoorbeeld ingezet worden bij HipHelpt.

Bidden en handelen

Wij roepen allen op om te bidden én te handelen. Op een nuchtere liefdevolle manier, waarbij we ons willen laten leiden door God. Niet door angst.

In Christus verbonden,
directie en medewerkers van Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland

Dit bericht werd eerder geplaatst op de website van SchuldHulpMaatje.