SchuldHulpMaatje Oldambt kijkt tevreden terug op haar eerste jaar

Ruim een jaar na de start kijkt SchuldHulpMaatje Oldambt tevreden terug op een druk jaar. Inwoners van Oldambt met (dreigende) schulden kunnen ook in 2020 weer rekenen op de hulp van opgeleide vrijwilligers van SchuldHulpMaatje Oldambt.

SchuldHulpMaatje Oldambt startte eind 2018 op initiatief van de regionale kerken en werkt nu effectief samen met kerken, gemeente Oldambt, maatschappelijke organisaties en andere hulpverlenende instanties. De gemeente Oldambt en diverse fondsen maken het werk financieel mogelijk.

Grote behoefte

Een jaar na de start blijkt SchuldHulpMaatje Oldambt aan een grote behoefte te voldoen. Meer dan 25 vrijwilligers hebben een driedaagse training gevolgd en er hebben zich al bijna 70 hulpvragers aangemeld. Sommige hulptrajecten zijn al succesvol afgerond. Het aantal hulpvragen overtreft alle verwachtingen.

Mensen met (dreigende) schulden meldden zich het afgelopen jaar vaak aan na verwijzing door organisaties zoals Azzur/Voedselbank, Humanitas of het Leger des Heils. Met deze partijen heeft SchuldHulpMaatje daarom in oktober een samenwerkingsovereenkomst getekend waardoor de vrijwillige hulpverlening in Oldambt een nog stevigere basis heeft gekregen.

Het aantal hulpvragen overtreft alle verwachtingen.

Op dezelfde dag dat de overeenkomst werd getekend opende SchuldHulpMaatje Oldambt ook haar kantoor aan de Mr. A.J. de Sitterstraat 12a in Winschoten, naast de Action. Hier kunnen Maatjes en hulpvragers elkaar ontmoeten. En mensen met (dreigende) schulden kunnen van dinsdag t/m vrijdag tussen 10.00 uur en 13.00 uur vrijblijvend binnenstappen om even te praten of om hulp te vragen.

Plannen voor 2020

Ook het komende jaar belooft een druk jaar te worden. Om het snelgroeiende aantal hulpvragers te kunnen blijven helpen zal in het voorjaar een nieuwe groep Maatjes worden opgeleid. Daarom zal ook, naast de huidige drie coördinatoren, in het voorjaar een vierde coördinator worden opgeleid.

De contacten met andere professionele en vrijwillige schuldhulporganisaties zal worden geïntensiveerd. Er wordt toegewerkt naar een één-loket systeem waar alle schuldhulpvragen binnenkomen en worden toegewezen aan die organisatie(s) die de hulpvrager het beste kan helpen.

Ook wordt een website opgezet die (potentiële) hulpvragers zal informeren over SchuldHulpMaatje en hen helpt naar begeleiding. En op de website kunnen (potentiële) vrijwilligers en andere geïnteresseerden of organisaties zoals hulpverleningsinstanties, kerken, overheden, fondsen en bedrijven lezen wie SchuldHulpMaatje Oldambt is en wat ze doet.

Verder zal SchuldHulpMaatje Oldambt contacten leggen met bedrijven in het Oldambt om te kijken hoe ze elkaar kunnen helpen. Bedrijven hebben soms te maken met werknemers die het financieel moeilijk hebben. Dat maakt ziek en komt de prestaties niet ten goede. Een Maatje kan de werknemer en daarmee ook de werkgever weer op weg helpen. Op die manier wil SchuldHulpMaatje Oldambt ook zorgen voor een stabiele financiële basis voor zichzelf, zodat de stichting langdurig hulp kan bieden aan de inwoners van Oldambt.

Welkom

Iedereen uit Oldambt met (dreigende) schulden is welkom. Men kan vrijblijvend contact opnemen met coördinator Jolanda de Haan via jolandadehaan@shmoldambt.nl of 06-39456137. Of door het kantoor naast de Action in Winschoten binnen te stappen. SchuldHulpMaatje Oldambt helpt wanneer je het financieel even niet ziet zitten.