SchuldHulpMaatje Oldambt is op 1 februari verhuisd naar een groter kantoor

Sinds dinsdag 1 februari is SchuldHulpMaatje Oldambt te vinden aan Venne 135 in Winschoten. De afgelopen dagen zijn alle spullen verplaatst van de vorige locatie naast de Action naar het nieuwe pand naast Dagblad van het Noorden.

Het nieuwe kantoor aan de Venne is veel ruimer van opzet. Daardoor konden er maar liefst drie afgesloten spreekruimtes worden ingericht. Hiermee komt SchuldHulpMaatje tegemoet aan de vraag naar meer privacy. Er rust nog altijd een taboe op het hebben van schulden. En doordat er nu drie spreekruimtes zijn, kunnen er gelijktijdig meer mensen geholpen worden.

Met de ingebruikname van het nieuwe kantoor worden ook de inlooptijden verruimd. Vanaf maandag 14 februari is er iedere werkdag van 10.00 tot 13.00 uur iemand aanwezig. Iedereen kan dan zonder afspraak binnenkomen. Ook wanneer er een fotokopie moet worden gemaakt van documenten voor bijvoorbeeld de aanvraag van een uitkering.

Het nieuwe kantoor staat op een plek waar veel mensen voorbijkomen. SchuldHulpMaatje Oldambt hoopt dan ook dat de extra zichtbaarheid bijdraagt aan de bekendheid, zodat nog meer mensen met geldzorgen de weg naar hulp weten te vinden.

Diverse bedrijven en organisaties hebben belangeloos bijgedragen aan o.a. de inrichting en aankleding van het pand. SchuldHulpMaatje Oldambt is enorm dankbaar voor de steun uit de samenleving. Zonder alle hulp was de verhuizing niet gelukt.

Gratis hulp bij geldzorgen

Iedere inwoner van de gemeente Oldambt kan gratis hulp krijgen van een van de bijna 45 opgeleide Maatjes. Iedereen met zorgen over geld mag contact opnemen, wat de oorzaak ook is. Aanmelden voor hulp is heel eenvoudig: vul het formulier in of bel 06-15377069. Of kom langs op het kantoor aan Venne 135 in Winschoten. Er wordt dan direct een afspraak gemaakt om kennis met elkaar te maken.

De opgeleide vrijwilligers van SchuldHulpMaatje Oldambt doen belangrijk werk voor mede-Oldambtsters met geldzorgen. Dat vraagt om een zorgvuldige aanpak, goede begeleiding en een professioneel kennisniveau. Daarom krijgen alle nieuwe vrijwilligers een driedaagse training en wordt hun kennis continu op peil gehouden door herhalingstrainingen en andere bijeenkomsten. Het in stand houden van de organisatie kost veel geld.

Ieder jaar kunnen leden van de Rabobank stemmen op een stichting of vereniging. SchuldHulpMaatje Oldambt is daar één van en hoopt door deze actie een geldbedrag te ontvangen, zodat er nog meer medemensen in Oldambt geholpen kunnen worden.

Rabo ClubSupport

Iedereen die klant is bij de Coöperatieve Rabobank vanaf 12 jaar kan lid worden en een stem uitbrengen. Lid worden kost niets, maar geeft wel de mogelijkheid bij te dragen aan het welzijn van een medemens. En ieder gezinslid mag stemmen! Stemmen kan van 4 t/m 25 oktober, via de Rabo App of website.

Wat doet SchuldHulpMaatje Oldambt zelf?

Ieder jaar de begroting rondkrijgen is ook voor SchuldHulpMaatje een uitdaging. We ontvangen giften en bijdragen van kerken, bedrijven en particulieren. Diverse fondsen hebben in de afgelopen jaren financieel bijgedragen aan de start van SchuldHulpMaatje Oldambt; dat stopt na 2021. De gemeente Oldambt heeft vanwege de eigen financiële situatie de bijdrage stevig moeten verminderen. Mede om deze redenen is een bijdrage van Rabo ClubSupport dus meer dan welkom en die wordt hoger met iedere uitgebrachte stem!

Gratis hulp bij financiële problemen

Iedere inwoner van de gemeente Oldambt kan gratis hulp krijgen van een van de ruim 35 opgeleide Maatjes. Iedereen met financiële problemen mag contact opnemen, wat de oorzaak ook is. Aanmelden voor hulp is heel eenvoudig: vul het formulier of bel 06-15377069. We maken dan direct een afspraak om kennis met elkaar te maken.

SchuldHulpMaatje Oldambt

SchuldHulpMaatje Oldambt is opgericht in december 2017 op initiatief van de regionale kerken en werkt effectief samen met kerken, gemeente Oldambt, maatschappelijke organisaties en andere hulpverlenende instanties, zoals Leger des Heils, Humanitas en Azzur.

Met een posteractie wil SchuldHulpMaatje Oldambt inwoners van Oldambt met geldproblemen bereiken, zodat ook zij straks weer schuldenvrij kunnen leven. In de gemeente Oldambt heeft maar liefst 1 op de 3 huishoudens geldzorgen of financiële problemen. En de coronacrisis heeft het voor velen nog moeilijker gemaakt. De rekeningen stapelen zich op, mensen weten niet hoe ze nog moeten rondkomen en zien er tegenop om de post open te maken. De opgeleide vrijwilligers van SchuldHulpMaatje Oldambt kunnen helpen om de problemen op te lossen.

Vaak schamen mensen zich zo voor hun schulden, dat ze geen hulp durven te zoeken of weten ze niet eens dat die hulp er is. Daar wil SchuldHulpMaatje Oldambt iets aan doen. Er worden posters opgehangen door de hele gemeente op zoveel mogelijk openbare plekken. Dat kunnen de vrijwilligers niet alleen: daarbij is de hulp van alle Oldambtsters nodig. Wanneer iedereen een of meerdere poster ophangt, zal binnenkort de hele gemeente Oldambt volhangen met posters en bereiken we samen onze medemens die het financieel helaas wat minder getroffen heeft.

Hoe kun je een poster bemachtigen?

Posters kunnen gratis worden aangevraagd via e-mail info@shmoldambt.nl of telefoon 06-15377069. Ze worden dan zo snel mogelijk bezorgd. Daarnaast is de poster direct te downloaden en te printen. 

Waar kun je een poster ophangen?

Inmiddels hangen er al een aantal posters in kerken, supermarkten en huisartsen. Maar er zijn nog veel meer plekken mogelijk: je eigen huis, zorglocaties, sportkantines, scholen, winkels, clubhuizen, dorpshuizen, horeca, kantine op het werk, enz.

Tip: maak een foto van de opgehangen poster en deel hem op social media met de hashtag #poster_shm.

Gratis hulp bij financiële problemen

Veel mensen schamen zich soms zo erg voor hun schulden, dat ze geen hulp durven te zoeken. Geldzorgen zorgen voor veel stress. Het komt vaak voor dat mensen daardoor niet meer helder kunnen nadenken en de problemen alleen maar erger worden. De vrijwilligers van SchuldHulpMaatje Oldambt zijn er dan om te luisteren, te helpen overzicht te krijgen of samen een aflossingsplan te maken. Zij zijn daar speciaal voor opgeleid. En die hulp kost de hulpvrager niets.

Als je in de schulden zit, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Iemand die niet oordeelt, maar gewoon met je aan de slag gaat om je geldzaken weer op orde te krijgen. En iemand die bij je blijft tot alles weer in orde is. De vrijwilligers van SchuldHulpMaatje Oldambt doen dat. Samen lukt ‘t.

Iedere inwoner van de gemeente Oldambt kan hulp krijgen van een van de ruim 35 opgeleide Maatjes. Iedereen met financiële problemen mag contact opnemen, wat de oorzaak ook is. Aanmelden voor hulp is heel eenvoudig: vul het formulier in op www.shmoldambt.nl/hulp-bij-schulden/ of bel 06-15377069. We maken dan direct een afspraak om kennis met elkaar te maken.

SchuldHulpMaatje Oldambt

SchuldHulpMaatje Oldambt is opgericht in 2018 op initiatief van de regionale kerken en werkt effectief samen met kerken, gemeente Oldambt, maatschappelijke organisaties en andere hulpverlenende instanties, zoals Leger des Heils, Humanitas en Azzur.

Zaterdagmiddag ontving voorzitter Gerrit Duerink van SchuldHulpMaatje Oldambt een gift van 1.000 euro van Hendrik-Jan Kieft van Stichting voor Elkaar

Al tien jaar steunt de Stichting voor Elkaar lokale goede doelen. Ruim 200 kleinschalige initiatieven werden inmiddels geholpen. Een mooie oogst, geselecteerd door afgevaardigden van de ledenraad. Stichting voor Elkaar is onderdeel van de Coöperatie Univé Stad en Land. Jaarlijks stort Univé Stad en Land een deel van hun winst in de Stichting voor Elkaar.

Als lid van de ledenraad mocht Hendrik-Jan een goed doel vaststellen waaraan hij een bedrag wilde schenken. Hij koos voor SchuldHulpMaatje Oldambt, omdat hij zich goed kan vinden in de manier waarop SchuldHulpMaatje werkt. De Maatjes nemen de hulpvrager niet het werk uit handen, maar helpen naar zelfredzaamheid. Ze ondersteunen de hulpvrager door samen bijvoorbeeld de administratie op orde te brengen of contact op te nemen met schuldeisers. Op weg naar een duurzaam schuldenvrij leven.

Het geld is bedoeld voor het opleiden van nieuwe Maatjes en komt voor SchuldHulpMaatje Oldambt precies op het juiste moment. De verwachting is dat het aantal hulpvragen door de coronacrisis de komende tijd sterk zal stijgen. Een aantal nieuwe Maatjes rondt binnenkort de opleiding af. Een andere groep vrijwilligers staat al in de startblokken en begint aan de opleiding zodra dat weer mogelijk is. Deze opleidingen kosten veel geld. De gift van Stichting voor Elkaar wordt direct goed besteed.

Maar liefst een op de drie huishoudens in Oldambt heeft geldzorgen. Dat is veel. Veel mensen schamen zich soms zo erg voor hun schulden, dat ze geen hulp durven te zoeken.

Als je in de schulden zit, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Iemand die niet oordeelt, maar gewoon met je aan de slag gaat om je geldzaken weer op orde te krijgen. En iemand die bij je blijft tot alles weer in orde is. De vrijwilligers van SchuldHulpMaatje Oldambt doen dat. Samen lukt ‘t. 

Hoe eerder je aan de bel trekt, hoe beter. Geldzorgen zorgen voor veel stress. Het komt vaak voor dat mensen daardoor niet meer helder kunnen nadenken en de problemen alleen maar erger worden. De vrijwilligers zijn er dan om te luisteren, te helpen overzicht te krijgen en samen een aflossingsplan te maken. Zij zijn daar speciaal voor opgeleid. En die hulp kost niets.

Iedere inwoner van de gemeente Oldambt kan hulp krijgen bij financiële problemen van een van de ruim 30 opgeleide Maatjes. Daarbij maakt het niet uit wat het geloof, de huidskleur, de geaardheid of de afkomst is van de mensen die hulp vragen. Iedereen met financiële problemen mag contact opnemen, wat de oorzaak van de schulden ook is.Aanmelden voor hulp bij financiële problemen is heel eenvoudig: vul het formulier in op deze website of bel 06-15377069. De coördinatoren nemen dan contact op om een afspraak te maken voor een intakegesprek.

Wie zijn geldzaken op orde heeft kan weer genieten van het leven. Dat gunnen we iedereen. Wil jij de vertrouwenspersoon zijn van iemand in een kwetsbare positie en voel je je betrokken bij onze doelgroep? Ben je bereid om structureel tijd beschikbaar te maken? En wil jij anderen helpen om ook financiële vrijheid te ervaren? Dan ben je van harte welkom op de informatieavond in Gebouw Irene achter de Vennekerk in Winschoten op 28 oktober 2020 van 19.30 tot 21.00 uur. Iedereen die wil ontdekken of het iets voor hem of haar is, is van harte welkom.

Als vrijwilliger heb je je eigen financiën op orde, maar hoef je geen financiële deskundige te zijn. Voordat je start volg je een driedaagse training. Daarna word je begeleid door een coördinator en krijg je regelmatig bijscholing. De voortgang van het contact met je hulpvrager hou je bij in een onlinesysteem waar ook je coördinator toegang toe heeft.

Deelname aan SchuldHulpMaatje vraagt tijd en inzet, maar op termijn krijg je er veel voor terug: dankbaarheid van de mensen die je helpt, persoonlijke ontwikkeling en je draagt bij aan de maatschappelijke betrokkenheid van de kerk.

SchuldHulpMaatje Oldambt

SchuldHulpMaatje Oldambt is opgericht in 2018 op initiatief van de regionale kerken en werkt effectief samen met kerken, gemeente Oldambt, maatschappelijke organisaties en andere hulpverlenende instanties. De gemeente Oldambt en diverse fondsen maken ons werk financieel mogelijk.

Uit schaamte zoeken veel mensen (te) laat hulp. SchuldHulpMaatje zet zich vanuit naastenliefde in om mensen met financiële problemen zo vroeg mogelijk te bereiken en zonder verwijten te helpen. Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staat daarbij centraal. Het doel is om de toenemende schuldenproblematiek terug te dringen.

Je kunt voor meer informatie altijd contact opnemen met een van onze coördinatoren Jolanda de Haan via jolandadehaan@shmoldambt.nl of 06-39456137.

We hopen je op 28 oktober te ontmoeten!

Zaterdagmiddag liet de Rotary Winschoten 5.000 badeendjes los aan de Renselkade in Winschoten. Met de actie wilde de Rotary geld inzamelen voor goede doelen in de regio. SchuldHulpMaatje Oldambt was een van die goede doelen. Inwoners uit de regio waren opgeroepen een of meer badeendjes te adopteren en hadden daar ruim gehoor aan gegeven.

Precies om 14.00 uur werden de eendjes te water gelaten. Na ongeveer een kwartier dobberen en een beetje hulp van spuiten van de Stichting Oud Brandweermateriaal Winschoten, kwamen de badeendjes aan bij de finish. De winnaar wiens eendje als eerste over de finish kwam ontving een bedrag van maar liefst 1.000 euro.

Namens het bestuur van SchuldHulpMaatje Oldambt ontving Bert van der Woude een cheque van de voorzitter van de Rotary, Freerk Potze. Met het ontvangen bedrag zal SchuldHulpMaatje Oldambt 5 nieuwe vrijwilligers opleiden tot SchuldHulpMaatje Jong. Door jongeren met (dreigende) schulden al in een vroeg stadium te bereiken, wil SchuldHulpMaatje de cirkel van generatie-armoede in de regio doorbreken. SchuldHulpMaatje Oldambt is de Rotary zeer dankbaar voor deze bijdrage!

Zaterdag 20 juni start de driedaagse training van nieuwe Maatjes. Ruim 10 nieuwe vrijwilligers worden dan opgeleid om hulpvragers te kunnen begeleiden. De training zal in aangepaste vorm plaatsvinden. SchuldHulpMaatje Oldambt is echter blij weer met de trainingen te kunnen starten. Er wordt vanwege het coronavirus een extra toeloop van hulpvragers verwacht. 

Dreigende financiële problemen

De gebeurtenissen van de laatste weken heeft menig Oldambtster in financiële moeilijkheden gebracht. Bedrijven die failliet (dreigen) te gaan. Uitzendbanen die niet worden verlengd. ZZP-ers die te weinig werk hebben. Op termijn zullen mogelijk andere levensgebeurtenissen zorgen voor meer toeloop bij SchuldHulpMaatje, zoals echtscheiding en studieschuld. 

De nieuwe Maatjes zullen, samen met de Maatjes die al ervaring hebben, binnenkort hopelijk ook weer op huisbezoek gaan.

Inwoners van Oldambt met geldzorgen kunnen weer op afspraak langskomen op het kantoor van SchuldHulpMaatje Oldambt naast de Action. Vanwege het coronavirus was het kantoor enkele weken gesloten. Gelukkig is persoonlijk contact nu weer mogelijk.

Er zijn enkele maatregelen genomen om hulpvragers en vrijwilligers te beschermen. Zo is bijvoorbeeld het kantoor ingericht om 1,5 meter afstand te kunnen houden en mogen er maximaal 2 hulpvragers en maximaal 2 vrijwilligers tegelijk aanwezig zijn. De grote spreektafel is door middel van schermen in vieren verdeeld. En er zijn reinigingsmiddelen en mondkapjes aanwezig.

Hulp nodig bij geldzorgen?

Kijk voor hulp op www.shmoldambt.nl. Of maak een afspraak door te bellen of te whatsappen naar 06-15377069. Mailen kan ook, naar info@shmoldambt.nl. Samen lukt ‘t!

Landelijke vrijwilligersorganisatie SchuldHulpMaatje wint de ProminentenPrijs van het Platform Vrijwillige Inzet

Elk jaar kiest een andere specifieke groep prominente Nederlanders een landelijke vrijwilligersorganisatie die volgens hen de ProminentenPrijs verdient. Dit jaar was het de beurt aan leden van de Tweede Kamer. Een speciale expertcommissie met onder andere Professor Lucas Meijs en Trouw-journaliste Maaike van Houten heeft vervolgens de organisaties beoordeeld op maatschappelijke relevantie, actualiteit en impact. Dit jaar is de winnaar SchuldHulpMaatje, aangemeld door Eppo Bruins van de ChristenUnie. De expertcommissie waardeert het dat de vrijwilligers zowel hulp bieden aan mensen met schulden als ook de aandacht vestigen op het voorkomen ervan.