Eigenlijk begin je met vertrouwen op te bouwen

Ruim twee jaar geleden kwam er een hulpvraag binnen: “Help, wij weten niet meer hoe wij rond moeten komen!”. Ik was net als Maatje begonnen, het was mijn eerste hulpvraag.

Mijn hulpvrager heeft nu weer overzicht en kan weer rondkomen met zijn geld.

De geldzorgen gaven mijn hulpvrager veel stress. Daarom begonnen we met het op een rij zetten van de vaste lasten en de schulden. En we hebben onderzocht hoe en of we die konden verlagen. Eigenlijk begonnen we met het opbouwen van vertrouwen. Dat lukte gelukkig.

Inzicht

Na verloop van tijd kreeg mijn hulpvrager weer overzicht in de financiën. We kregen de vaste lasten naar beneden, waardoor er een beetje ruimte kwam. Mijn hulpvrager kreeg steeds meer interesse en vroeg zich steeds meer af: “Wat geef ik uit en wat heb ik te besteden?”.

Stilte

Na een tijd van wekelijks contact werd het ineens stil. Afspraken werden afgezegd of ik kwam binnen en mijn hulpvrager was de afspraak vergeten. Ik vroeg mij af: “Wat doe ik niet goed?”. Maar het hoeft natuurlijk helemaal niet aan jezelf te liggen. Gelukkig kreeg ik na ruim een halfjaar weer contact en hebben we nog enkele zaken kunnen regelen. De stress bij mijn hulpvrager was afgenomen en weer volgde er stilte. Waarschijnlijk met de gedachte “Het lukt mij nu zelf wel.”.

Afronden

Na verloop van tijd heb ik voorgesteld om de hulpvraag af te ronden. Dit was nog even een stap te ver voor mijn hulpvrager. We hebben nog een poosje contact gehad, maar het ging zo goed dat toch weer de vraag opkwam om de hulpvraag af te ronden. Mijn hulpvrager heeft nu weer overzicht en kan weer rondkomen met zijn geld. Na goed overleg (en met een positieve beoordeling van mijn hulpvrager over de geboden hulp) hebben we de hulpvraag positief afgesloten. Wel met de aantekening: “Zijn er nog vragen of wil je contact dan wij zijn altijd bereid om je weer te helpen.”.

Wat ik heb geleerd van mijn eerste hulpvraag

Vertrouwen opbouwen, geduld, de hulpvrager heeft de regie, tips geven en niet teleurgesteld zijn wanneer die niet worden opgevolgd. En vooral de blijdschap dat het eindresultaat positief kan worden afgesloten en de hulpvrager weer gelukkig is met zijn leven.

Wisten je ook dat er cijferblindheid, met een moeilijk woord ‘dyscalculie’, bestaat? Hiervoor kan ook hulp gezocht worden bij Het Taalhuis.

SchuldHulpMaatje Ebelien Harkema

Tijdens mijn zomervakantie ontving ik een foto van coördinator Jolanda die met een van mijn hulpvragers bij de VKB was. Hij ondertekende een saneringscontract die een eind zou maken aan een zeer lange periode van schulden. Hij glom van trots. Het was een lange en moeizame weg geweest. Trouw elke week even een bakkie bij hem doen. Veel gesproken via de app.

Ik bin weer heulemoal leeg in de kop. Gain gezeur meer van deurwoarders en zo. Het gait goud.

Geen pretje

Onze hulpvragers hebben vaak een diep wantrouwen jegens organisaties. Zo ook mijn hulpvrager. Hij begrijpt brieven vaak niet en dingen gaan volgens hem niet zoals ze zijn afgesproken. Het valt hem altijd tegen. Hij kwam daarom bijvoorbeeld niet op afspraken, was het oneens met vorderingen, pleegde telefonische scheldkanonnades of liep boos weg. Hij moest rondkomen van 50 euro per week en vond dat geen pretje.

Goed resultaat

Hij had in het verleden vaak onhandige dingen gedaan die hem nog steeds stigmatiseren. Zo liep hij bij een vooroverleg over een sanering na twee minuten furieus weg, omdat er nog “nieuwe oude schulden” naar boven waren gekomen. Gelukkig heb ik het contact met hem kunnen behouden en wist ik de medewerker van de VKB ervan te overtuigen dat dit gedrag vaak voortkomt uit de angst dat het toch niet gaat lukken. Dan moet je de kwade boodschap voor zijn, door boos en dreigend weg te gaan. Dan weet je zeker dat het contact wordt verbroken. Het was een gewoonte van hem geworden. De medewerker van de VKB heeft de zaak opnieuw opgepakt en rustig toegewerkt naar een goed resultaat. Nu is hij over 36 maanden schuldenvrij.

Leeg in de kop

Op de Dag van de Minima in de Klinker kwam hij langs bij onze tafel. Op de vraag hoe het met hem ging antwoordde hij: “Goud. Ik bin heulemoal leeg in de kop. Gain gezeur meer van deurwoarders en zo. Het gait goud.”

- Van coördinator Albert -

Wat doet een Maatje?

We stelden deze vraag aan één van onze Maatjes, Yvonne Tuin: “Als SchuldHulpMaatje breng je samen met de hulpvrager overzicht in de inkomsten, uitgaven en de onbetaalde rekeningen. Vervolgens maak je samen een plan voor een oplossing. Als SchuldHulpMaatje sta je naast je hulpvrager om het gemaakte plan ten uitvoer te brengen. Je ondersteunt de hulpvrager waar nodig en bent een luisterend oor. Dit alleen al betekent heel veel voor de hulpvrager. Belangrijk is dat je als Maatje niet de verantwoordelijkheid overneemt van de hulpvrager.”

Kan iedereen zomaar Maatje worden?

“Nee, je krijgt eerst een opleiding.” zegt Yvonne. “Als SchuldHulpMaatje ga je pas aan de slag na een driedaagse training. Je leert dus goed waar je mee bezig bent. Daarnaast maak je deel uit van een team, krijg je begeleiding van de coördinatoren van SchuldHulpMaatje Oldambt en volg je regelmatig cursussen om bij te blijven.”.

Hoe ging het bij Yvonne?

“Begin 2019 ben ik gestart met de SchuldHulpMaatje-training. In deze training leerde ik veel over financiën en omgang met hulpvragers, erg interessant. Op dit moment begeleid ik twee hulpvragers bij het op orde brengen van hun financiën en heb ik één hulpvraag al met succes af kunnen sluiten.

Wat het werk als SchuldHulpMaatje zo dankbaar en leuk maakt is dat je de hulpvrager na een aantal afspraken ziet opfleuren en energie ziet krijgen om zaken weer op te pakken.

Voor je wordt gekoppeld aan een hulpvrager heeft de coördinator al een intakegesprek gehad. Na dit gesprek bekijkt de coördinator welk Maatje het beste bij de hulpvrager past. Vervolgens heb je een kennismakingsgesprek en ga je samen met de hulpvrager bekijken welke problemen er zijn en ben je daarnaast ook een luisterend oor. Je brengt samen de financiën in kaart en gaat samen aan de slag met een plan van aanpak om de financiën weer op orde te brengen. De hulpvrager neemt, indien nodig, contact op met de schuldeisers waar jij hem of haar ondersteunt wanneer dat nodig is. Je wilt namelijk als SchuldHulpMaatje dat je hulpvrager zoveel mogelijk zelf doet.

Dankbaar en leuk

Wat het werk als SchuldHulpMaatje zo dankbaar en leuk maakt is dat je de hulpvrager na een aantal afspraken ziet opfleuren en energie ziet krijgen om zaken weer op te pakken. En dit maakt het werk dan ook zo leuk en interessant! En natuurlijk loop je soms ergens tegen aan, waar je op dat moment even het antwoord niet op hebt. Maar dat is helemaal niet erg. Je kunt namelijk altijd terecht bij de coördinatoren van SchuldHulpMaatje Oldambt die dan met je meedenken.”

De ondernemer André

Net na zijn vijftigste verjaardag kwam het leven van André op zijn kop te staan. Zijn vrouw verliet hem en het bedrijf dat van hen samen was. André stond er alleen voor. De hele situatie greep hem enorm aan. Hij deed het bedrijf over aan zijn zoon en ging zelf naar een psycholoog. Al snel bleek dat het beter was als hij zou worden opgenomen. André zag het leven niet meer zitten. De rust en de behandeling deden hem goed en sneller dan verwacht mocht hij naar huis.

Ik ben trots op mezelf dat ik aan al mijn verplichtingen heb voldaan, soms zelfs eerder dan was afgesproken. Dat ik in aanraking kwam met SchuldHulpMaatje is werkelijk het beste dat mij is overkomen.

André besloot om als vrijwilliger wat werk op te pakken in het bedrijf dat nu van zijn zoon was. Het ging niet zo goed met de zaak en hij wilde graag helpen. Op een dag kreeg hij een uitnodiging van de gemeentelijke sociale dienst. Hij moest verantwoording afleggen voor het feit dat hij weer wat werkte. Dit had niet gemogen, ook al was het vrijwilligerswerk. Hij had al schulden van zijn bedrijf en moest nu bovendien een groot deel van zijn uitkering terugbetalen. Door verkeerde afspraken met zijn zoon kwamen daar nog eens achterstallige betalingen van de zorgverzekering en energie bij. Hij kon wel wat geld krijgen van familie en vrienden, maar dat was niet genoeg.

Post gesloten in een lade

Toen kwam André via zijn maatschappelijk werker in contact met SchuldHulpMaatje in zijn woonplaats. Het intakegesprek viel hem zwaar, er kwam zoveel verdriet naar boven. Hij werd gekoppeld aan een Maatje. “En jeetje, wat liep alles toen in een sneltreinvaart,” vertelt André. Samen met zijn Maatje belde André instanties, ging hij langs bij de belastingdienst en maakte hij afspraken met de schuldeisers. “Mijn Maatje heeft gewerkt als een paard om al mijn administratie op de rit te zetten. Ja, ook ik legde alle post gesloten in een lade.”

Een hoopje mens

We zijn inmiddels een aantal jaren verder. Het is André met hulp van zijn Maatje gelukt om zijn geldzaken en zo zijn leven weer op orde te krijgen. Andre: “Ik ben trots op mezelf dat ik aan al mijn verplichtingen heb voldaan, soms zelfs eerder dan was afgesproken. Dat ik in aanraking kwam met SchuldHulpMaatje is werkelijk het beste dat mij is overkomen. Al vanaf het intakegesprek heeft mijn Maatje mij voorgehouden dat ik niet de schuld bij mezelf moet zoeken. Gedane zaken nemen geen keer. De bedoeling is om er weer uit te komen met de geboden hulp. Of het een succes wordt, ligt helemaal aan jezelf. Het beste is om open kaart te spelen. Een hoopje mens kan echt weer een mens met eigenwaarde worden. Het beste is om eerlijk te zijn naar de mensen om je heen, je hoeft je niet te schamen. Ik ben blij dat ik alle handvatten heb mogen pakken die Schuldhulpmaatje mij heeft aangereikt, in het korte verleden maar ook nu nog door de nazorg.”

André is ambassadeur in de overheidscampagne Kom uit je schuld. Hij vertelde eerder al zijn verhaal aan SchuldHulpMaatje. Op de pagina van Kom uit je schuld staat ook een video met een interview met André.

Harry begon twee jaar geleden als SchuldHulpMaatje in Gouda. Daar heeft hij nog geen dag spijt van gehad. “Het is fijn om mensen te kunnen helpen. Soms is het al genoeg dat je hen een luisterend oor kunt bieden en goede raad geven. Maar vaak is er meer hulp nodig. Ik heb gemerkt hoe belangrijk het is dat mensen op tijd goede hulpverleners krijgen. Dat bespaart zo veel ellende.”

De boodschap van Harry aan mensen met schulden: “Overwin je schaamte en ga in gesprek met iemand die je kent. Dan kun je samen hulp inroepen. Echt, wacht niet te lang!”.

Overzicht

De afgelopen twee jaar heeft Harry al veel mensen geholpen. Hij helpt hen om weer overzicht te krijgen in hun financiën. Daar begint alles mee. “Het is belangrijk dat mensen begrijpen dat ik niet hun problemen overneem. Ze zullen zelf aan de slag moeten om die op te lossen, maar ik help ze daarbij. En ik probeer hen zelf te laten ontdekken waar het niet goed is gegaan. Dan overkomt je dat geen tweede keer!”

Schaam je niet!

De boodschap van Harry aan mensen met schulden: “Overwin je schaamte en ga in gesprek met iemand die je kent. Dan kun je samen hulp inroepen. Echt, wacht niet te lang!”.

Een van de mensen die Harry geholpen heeft is Con uit Gouda. Hij leefde drie wintermaanden in het portiek en de lift van zijn flat.

bron: www.schuldhulpmaatje.nl

Con uit Gouda leefde drie wintermaanden in het portiek en de lift van zijn flat. Daar brandde tenminste licht, zodat hij niet helemaal in het donker zat en hij nog wat kon lezen. Zijn woning was afgesloten van gas en licht. En huisuitzetting dreigde. Zijn menu bestond uit drie droge beschuitjes per dag.

Als alles goed gaat met je, heb je geen idee dat er mensen bestaan die je belangeloos willen helpen. Ik heb de andere kant van de mensheid leren kennen.

Een jaar later zit Con er heel anders bij. Hij is vooral opgelucht en optimistisch over de toekomst. Een netwerk van hulpverleners helpt hem om zijn leven weer op de rit te krijgen. SchuldHulpMaatje Harry maakt daar deel van uit. Hij helpt Con met het uitzoeken van zijn papieren, zodat hij schuldhulpverlening kan aanvragen. Daarvoor zet hij Con ook aan het werk. Con krijgt daar steeds meer plezier in. “Zo werk ik mee aan de oplossing. Dat voelt goed.” Con is ook blij dat hij hulp kreeg om naar een goedkoper huis te verhuizen.

Vraag hulp!

Con schaamde zich over zijn situatie en durfde lang niet om hulp te vragen. Hij is niet thuis in digitaal bankieren. Daardoor ontdekt hij pas nadat zijn ex ervandoor was gegaan, dat zij de bankrekening had leeggeplukt. Er was niets meer over en ze had ook maximaal krediet opgenomen. Alles veranderde nadat hij aan een oude vriend zijn verhaal toevertrouwde. Deze vriend nam het voor hem op en schakelde de juiste hulp in. Con weet niet wat hem overkomt. “Als alles goed gaat met je, heb je geen idee dat er mensen bestaan die je belangeloos willen helpen. Ik heb de andere kant van de mensheid leren kennen.” “Als je maar eerst om hulp vraagt”, zegt zijn Maatje Harry daarover. “Jammer dat mensen daar meestal zo lang mee wachten.”

Iemand luistert

Con: “Ik ben zo blij met de hulpverleners in Gouda die mij nu helpen. Dankzij hen heb ik mijn gevoel van eigenwaarde weer terug. Er zijn mensen die naar mij luisteren.” Zijn uitleg van de afkorting voor SchuldHulpMaatje (SHM): Sociaal, Humanitair, Menselijk!

bron: www.schuldhulpmaatje.nl

Niet meer alleen

Opeens stond Lennard (21) aan de deur bij SchuldHulpMaatje in Haarlem. Dat valt onder de kerkelijk maatschappelijke organisatie Stem in de Stad. Hij was gestuurd door het maatschappelijk werk van zijn school. Het was opgevallen dat hij steeds vaker verzuimde. En als hij wel in de klas zat was hij er duidelijk niet bij met zijn hoofd. Probleem: Lennard had een schuld bij zijn huisbaas.

Nauwelijks geld over

Zijn Maatje Hanneke schrok. “Ik ontdekte dat hij vitaminegebrek had. En ook gebrek aan slaap! Hij werkte 40 uur per week, naast zijn schooltijd, om zoveel mogelijk af te kunnen lossen. Hij hield nauwelijks geld over om eten van te kopen. Toen ik hem een boodschappentas gaf met wat basale etenswaren, barste hij in tranen uit. Hij at meestal alleen nog maar rijst.”

Lennard met zijn Maatje Hanneke bij een debat over schulden en armoede in Amsterdam.

Het was zo fijn dat ik er niet meer alleen voor stond. Je redt het niet in je eentje.

Vreemd verhaal

Lennard kon het niet helpen dat hij huurachterstand had. Het is een vreemd verhaal. Hij maakte de huur wel over, maar dat kwam op een verkeerde rekening terecht. Hij wist niet hoe hij het moest oplossen. Behalve dan om al zijn geld te gebruiken om af te lossen. Geld voor eten bleef er niet over.

Niet meer alleen

Met hulp van Hanneke kreeg hij overzicht in zijn financiën. En ze maakten ook samen een plan hoe hij het beste een redelijke aflossingsregeling kon treffen. Lennard vond het ook fijn dat hij met zijn Maatje kon praten over de keuzes die hij moest maken. Ga je wel of niet door met school bijvoorbeeld? Of toch maar snel aan het werk en geld verdienen? Hanneke hielp hem ook met regelingen waar hij recht op had, maar waar hij zelf het bestaan niet van afwist. “Het was zo fijn dat ik er niet meer alleen voor stond. Je redt het niet in je eentje.”