Informatieavond voor nieuwe Maatjes

Wie zijn geldzaken op orde heeft kan weer genieten van het leven. Dat gunnen we iedereen. Wil jij de vertrouwenspersoon zijn van iemand in een kwetsbare positie en voel je je betrokken bij onze doelgroep? Ben je bereid om structureel tijd beschikbaar te maken? En wil jij anderen helpen om ook financiële vrijheid te ervaren? Dan ben je van harte welkom op de informatieavond in Gebouw Irene achter de Vennekerk in Winschoten op 28 oktober 2020 van 19.30 tot 21.00 uur. Iedereen die wil ontdekken of het iets voor hem of haar is, is van harte welkom.

Als vrijwilliger heb je je eigen financiën op orde, maar hoef je geen financiële deskundige te zijn. Voordat je start volg je een driedaagse training. Daarna word je begeleid door een coördinator en krijg je regelmatig bijscholing. De voortgang van het contact met je hulpvrager hou je bij in een onlinesysteem waar ook je coördinator toegang toe heeft.

Deelname aan SchuldHulpMaatje vraagt tijd en inzet, maar op termijn krijg je er veel voor terug: dankbaarheid van de mensen die je helpt, persoonlijke ontwikkeling en je draagt bij aan de maatschappelijke betrokkenheid van de kerk.

SchuldHulpMaatje Oldambt

SchuldHulpMaatje Oldambt is opgericht in 2018 op initiatief van de regionale kerken en werkt effectief samen met kerken, gemeente Oldambt, maatschappelijke organisaties en andere hulpverlenende instanties. De gemeente Oldambt en diverse fondsen maken ons werk financieel mogelijk.

Uit schaamte zoeken veel mensen (te) laat hulp. SchuldHulpMaatje zet zich vanuit naastenliefde in om mensen met financiële problemen zo vroeg mogelijk te bereiken en zonder verwijten te helpen. Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staat daarbij centraal. Het doel is om de toenemende schuldenproblematiek terug te dringen.

Je kunt voor meer informatie altijd contact opnemen met een van onze coördinatoren Jolanda de Haan via jolandadehaan@shmoldambt.nl of 06-39456137.

We hopen je op 28 oktober te ontmoeten!

Zaterdagmiddag liet de Rotary Winschoten 5.000 badeendjes los aan de Renselkade in Winschoten. Met de actie wilde de Rotary geld inzamelen voor goede doelen in de regio. SchuldHulpMaatje Oldambt was een van die goede doelen. Inwoners uit de regio waren opgeroepen een of meer badeendjes te adopteren en hadden daar ruim gehoor aan gegeven.

Precies om 14.00 uur werden de eendjes te water gelaten. Na ongeveer een kwartier dobberen en een beetje hulp van spuiten van de Stichting Oud Brandweermateriaal Winschoten, kwamen de badeendjes aan bij de finish. De winnaar wiens eendje als eerste over de finish kwam ontving een bedrag van maar liefst 1.000 euro.

Namens het bestuur van SchuldHulpMaatje Oldambt ontving Bert van der Woude een cheque van de voorzitter van de Rotary, Freerk Potze. Met het ontvangen bedrag zal SchuldHulpMaatje Oldambt 5 nieuwe vrijwilligers opleiden tot SchuldHulpMaatje Jong. Door jongeren met (dreigende) schulden al in een vroeg stadium te bereiken, wil SchuldHulpMaatje de cirkel van generatie-armoede in de regio doorbreken. SchuldHulpMaatje Oldambt is de Rotary zeer dankbaar voor deze bijdrage!

Ruim twee jaar geleden kwam er een hulpvraag binnen: “Help, wij weten niet meer hoe wij rond moeten komen!”. Ik was net als Maatje begonnen, het was mijn eerste hulpvraag.

Mijn hulpvrager heeft nu weer overzicht en kan weer rondkomen met zijn geld.

De geldzorgen gaven mijn hulpvrager veel stress. Daarom begonnen we met het op een rij zetten van de vaste lasten en de schulden. En we hebben onderzocht hoe en of we die konden verlagen. Eigenlijk begonnen we met het opbouwen van vertrouwen. Dat lukte gelukkig.

Inzicht

Na verloop van tijd kreeg mijn hulpvrager weer overzicht in de financiën. We kregen de vaste lasten naar beneden, waardoor er een beetje ruimte kwam. Mijn hulpvrager kreeg steeds meer interesse en vroeg zich steeds meer af: “Wat geef ik uit en wat heb ik te besteden?”.

Stilte

Na een tijd van wekelijks contact werd het ineens stil. Afspraken werden afgezegd of ik kwam binnen en mijn hulpvrager was de afspraak vergeten. Ik vroeg mij af: “Wat doe ik niet goed?”. Maar het hoeft natuurlijk helemaal niet aan jezelf te liggen. Gelukkig kreeg ik na ruim een halfjaar weer contact en hebben we nog enkele zaken kunnen regelen. De stress bij mijn hulpvrager was afgenomen en weer volgde er stilte. Waarschijnlijk met de gedachte “Het lukt mij nu zelf wel.”.

Afronden

Na verloop van tijd heb ik voorgesteld om de hulpvraag af te ronden. Dit was nog even een stap te ver voor mijn hulpvrager. We hebben nog een poosje contact gehad, maar het ging zo goed dat toch weer de vraag opkwam om de hulpvraag af te ronden. Mijn hulpvrager heeft nu weer overzicht en kan weer rondkomen met zijn geld. Na goed overleg (en met een positieve beoordeling van mijn hulpvrager over de geboden hulp) hebben we de hulpvraag positief afgesloten. Wel met de aantekening: “Zijn er nog vragen of wil je contact dan wij zijn altijd bereid om je weer te helpen.”.

Wat ik heb geleerd van mijn eerste hulpvraag

Vertrouwen opbouwen, geduld, de hulpvrager heeft de regie, tips geven en niet teleurgesteld zijn wanneer die niet worden opgevolgd. En vooral de blijdschap dat het eindresultaat positief kan worden afgesloten en de hulpvrager weer gelukkig is met zijn leven.

Wisten je ook dat er cijferblindheid, met een moeilijk woord ‘dyscalculie’, bestaat? Hiervoor kan ook hulp gezocht worden bij Het Taalhuis.

SchuldHulpMaatje Ebelien Harkema