Schulden echt aanpakken: ‘Goede nazorg is een voorzorg’

Leger des Heils, SchuldHulpMaatje, Stichting Azzur/Voedselbank en Humanitas werken al een tijdje samen in Oldambt naar aanleiding van het project Verduurzaming. Dat beviel zo goed dat ze onlangs een overeenkomst ondertekenden.

“Alle mensen met problematische schulden kunnen bij ons terecht”, zegt Henk Koning van Azzur. “Als vrijwillige schuldhulpverlenende organisaties willen wij deze mensen helpen hun financiële zelfstandigheid weer op te pakken. We gaan ervanuit dat de cliënt zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen traject.”

Zowel beroepsorganisaties als vrijwilligersorganisaties worden vaak pas ingeschakeld als er brand is. “Wij zijn van mening dat een goede nazorg een voorzorg is”, zegt Mariëlle Oost van het Leger des Heils in Winschoten. “Maar voor goede nazorg is vaak onvoldoende tijd en geld. Door de laagdrempeligheid en werkwijze van de vrijwilligersorganisaties zijn wij wel in staat om de nazorg te geven.”

Als vrijwillige schuldhulpverlenende organisaties willen wij deze mensen helpen hun financiële zelfstandigheid weer op te pakken.

Mensen helpen

Vrijwilligers van Humanitas en SchuldHulpMaatje helpen mensen bij het op orde brengen van hun financiën en administratie en bij het regelen van allerlei aanvragen bij instanties. Daarnaast bezoeken vrijwilligers van Humanitas ook mensen thuis als het gaat om rouwverwerking, eenzaamheid en problemen en bieden hen een luisterend oor.

De samenwerking leidt tot meer effectiviteit, er kunnen zo meer mensen in financiële nood geholpen worden. Ze zijn dan ook blij dat de belangrijkste beroepsorganisaties in Oldambt zijn aangeschoven bij het maandelijkse overleg: de Volkskredietbank Noordoost-Groningen en Sociaal Werk Oldambt. Mariëlle: “Zo weten we van elkaar beter wat we doen en kunnen we elkaar aanvullen en versterken.”

“In de toekomst zouden wij graag zien dat er een één loket komt, met alle partijen rond financiën en welzijn”, vult Henk aan. “Hierdoor wordt het aanbod duidelijk en dat is enorm belangrijk voor mensen met schulden. Zij raken vaak verstrikt in een web van onduidelijkheden en onzekerheden.”

Volop andere ideeën

Voor de toekomst zijn er ook volop andere ideeën. Op Maatjesavonden kan bijvoorbeeld iemand van VKB en SWO hun werkwijze uitleggen zodat de kennis van vrijwilligers beter wordt. En andersom kunnen vrijwilligers over hun werkwijze vertellen aan Volkskredietbank en Sociaal Werk Oldambt. Ook leeft de wens om structureel te overleggen met de gemeente en beroepsorganisaties over bijvoorbeeld het armoedebeleid en zaken als afspraken, geld, tijd en kennis.

Dit bericht werd eerst gepubliceerd bij Streekblad:

Op Wereldarmoededag, afgelopen donderdag, werd het kantoor van SchuldHulpMaatje Oldambt feestelijk geopend. Het kantoor bevindt zich aan de Mr. A.J. de Sitterstraat 12a in Winschoten, vlakbij de Action.

Bij de opening waren ruim 50 genodigden aanwezig. Naast hulpvragers en vrijwilligers van SchuldHulpMaatje waren er vertegenwoordigers van de alliantie tussen SchuldHulpMaatje, Humanitas, Voedselbank en Leger des Heils. Verder was er een grote vertegenwoordiging van diverse organisaties uit het Oldambt aanwezig, zoals o.a. kerken, SWO, VKB, Kledingbank Maxima, ISF Oldambt, Stichting Present en politieke partijen. Het feestje werd muzikaal omlijst door gitarist en zanger Siemon Haaima.

Na de officiële opening werd er druk onderling gesproken en zijn er goede contacten tot stand gebracht. De coördinatoren van SchuldHulpMaatje Oldambt hebben de komende tijd al veel afspraken met andere instanties in de schuldhulpverlening. Door deze stevige samenwerking tussen de diverse organisaties in Oldambt worden de vele hulpvragers geholpen naar een zelfstandige en schuldenvrije toekomst.

Door de stevige samenwerking tussen de diverse organisaties in Oldambt worden de vele hulpvragers geholpen naar een zelfstandige en schuldenvrije toekomst.

SchuldHulpMaatje Oldambt

SchuldHulpMaatje wil mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig bereiken en hulp bieden via internet en met opgeleide vrijwilligers. De vrijwillige Maatjes zijn deskundig en kunnen op persoonlijke wijze begeleiden naar een schuldenvrij leven. Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staat daarbij centraal.

Op het kantoor kunnen Maatjes en hulpvragers elkaar ontmoeten. En mensen met (dreigende) schulden kunnen van dinsdag t/m vrijdag tussen 10.00 uur en 13.00 uur vrijblijvend binnenstappen om even te praten of om hulp vragen.

De aanpak van SchuldHulpMaatje is een welkome aanvulling op de professionele schuldhulpverlening.